Kunstbygningens Støtteforening

Foreningen støtter Kunstbygningens aktiviteter.

Ved medlemskab får man

  • Indbydelser til samtlige udstillinger i Kunstbygningen.
  • Årskort, der giver gratis adgang til Kunstbygningen året rundt, fraregnet Vrå-udstillingen.
  • Abonnement på Kunstmagasinet Janus, der udgives fire gange årligt.
  • Deltagelse i lodtrækning om kr. 3.000 til køb af kunst i Kunstbygningen eller på Vrå-udstillingen.

Medlemskab koster

  • Enkeltmedlemskab: kr. 300 årligt (et årskort)
  • Parmedlemskab: kr. 400 årligt (to årskort)
  • Firmamedlemskab: kr. 500 årligt (fire årskort)

Medlemskab tegnes ved henvendelse i Kunstbygningen.