Engelundsamlingen

I Kunstbygningen i Vrå kan man opleve en stor samling af maleren Svend Engelunds kunst. Svend Engelund (1908-2007) hører blandt de betydeligste kunstnere, som malede landskaber i det 20. århundredes danske kunst, men i Engelundsamlingen kan man også møde de andre motiver, som betød meget for ham: figurbilleder, portrætter, opstillinger og religiøse motiver.

Samlingen omfatter oliemalerier fra 1930 til 1993, samt tegninger, skitser og forarbejder fra 1929 til 1997, hvor Svend Engelunds syn var så svækket, at han lagde penslerne på hylden. Svend Engelunds udgangspunkt var den traditionsforbundne naturalisme, som han holdt fast i fra akademiårene i 1930ernes begyndelse til de allersidste malerier fra 1997.

Det genkendelige motiv var afsæt for undersøgelser af maleriets formelle indhold, hvor Svend Engelund søgte den “spænding på fladen”, som forener et hverdagsligt indhold med en malerisk frihed til at lade form være form og farve være farve. I Engelundsamlingen kan man følge disse bestræbelser fra skitse til færdigt maleri. Der vises tre til fire ophængninger af Engelundsamlingen om året, dog er samlingen pakket væk i august, hvor Vrå-udstillingen vises.

Historien

Engelundsamlingen er Danmarks største samling af maleren Svend Engelunds værker. Samlingen omfatter alle Engelunds motivkredse, og med værker fra slutningen af 1920erne til ind i 1990erne giver den et fremragende indblik i, hvordan Svend Engelunds kunst udviklede sig gennem kunstnerens over 70 år lange karriere.

Grundstammen i Engelundsamlingen er de malerier, tegninger og skitser, som Svend Engelund i 1990 skænkede til Kunstbygningen i forbindelse med stiftelsen af den selvejende institution. Blandt disse værker er en række landskabsmalerier, der understreger Svend Engelunds position som en af sin tids førende tolkere af landskabet.

Hans på én gang saglige og maleriske tilgang til motivet er karakteristisk for den gren af dansk kunst, der fra 1930erne og frem holdt fast i og udviklede det genkendelige motiv. Gennem årene er Engelundsamlingen gennem gaver, deponeringer og enkelte køb suppleret med en lang række værker, der i dag gør det muligt at vise alle aspekter af Svend Engelunds kunst.

Engelundsamlingen præsenteres året rundt i fire af Kunstbygningens sale, dog fraregnet august, hvor Vrå-udstillingen fylder alle sale i Kunstbygningen samt to udstillingssale på Vrå Højskole.