Vrå Koncerterne

Vrå Koncerterne

Den selvejende institution Vrå Koncerterne startede sit virke i 1986. Det skete efter at en privat indsamling tidligere havde dannet grundlag for indkøb af et Steinway & Sons Koncertflygel.

Foreningen har igennem årene afholdt utallige koncerter, dels på Vrå Højskole, Kunstbygningen -Engelundsamlingen i Vrå. Desuden har Løkken- Vrå Musikskole siden Hjørring Musikskoles talentklasse, MGK-Aalborg og Vendsyssel Festivalen benyttet foreningens instrument ved arrangementer og koncerter.

Foreningen har endvidere været arrangør af professionelle musikindspilninger.

Det har i nævnte sammenhænge haft afgørende betydning for musikmiljøet, at musikere og musikelever har haft adgang til et førsteklasses kvalitetsinstrument samt til smukke koncertlokaler med gode akustiske forhold.

I en periode på 10-12 år frem til 2018 har foreningen ikke været virksom som koncertarrangør, dog har foreningens flygel i hele perioden fortsat været anvendt bl.a. af ovennævnte brugere.

I 2018 tog en ny bestyrelse initiativ til at indsamle midler til en påkrævet renovering af flyglet og til at genoptage arbejdet med at arrangere koncerter. Det lykkedes via fonde at skaffe kr. 126.000,- til flygelerenoveringen som blev gennemført efteråret og vinteren 2019-2020 af firmaet Pianokompagniet i Århus. Instrumentet fremstår nu som nyt og kan bruges ved koncerter mange år frem.

Foreningens mål er at arrangere koncerter og musikarrangementer i mange genrer for herigennem stimulere og understøtte musikmiljøet lokalt og regionalt eks. gennem samarbejde med Vrå Højskole, Kunstbygningen-Englundssamlingen og Vendsyssel festival. Det er foreningens erfaring at man gennem et konstruktivt samarbejde opnår betydelige synergier hvor indholdet kan styrkes i et samlet kunst- oplevelses- og dannelsesmiljø.

Vrå Koncerterne står for høj kvalitet på vores koncerter og arrangementer. Det ligger derfor foreningen på sinde, at aktiviteterne ikke blot kommer det lokale musikmiljø til gode, men også kommer de udøvende musikere og kunstnere til gode bl.a. ved en anstændig og som minimum tarifmæssig honorering af deres arbejde.

Bestyrelsesmedlemmer

Anders H U Nielsen – Formand
Peter Toft
Carl Duch
Anni Duch
Susan Orht
Martin Tristan Andersen

Vrå koncerterne er støttet af

Den Bøhmske Fond
Vendsyssel Tidendes Fond
Sparekassen Vendsyssel / Danmarks Fond
Det Obelske Familiefond
Hjørring Kommunes kulturstøtte
SE-Fonden

Tidligere koncerter afholdt af Vrå Koncerterne

Planlægning 2017-18

Torsdag d. 7. juli
kl. 19.30
Singh & Goldsmith.

Jødisk og arabisk musik, egne kompositioner, danske sange og Balkan-musik!

Læs mere her

 


De Symfoniske Operaentusiaster
Søndag d. 13. februar  2022

Læs mere her


Al Fine Trio
Søndag d. 29 august 2021

Læs mere her


Oscar Krusell
Søndag d. 22 august 2021

Læs mere her


NUNU
Søndag d. 8 august 2021

Læs mere her