Kunstbygningens Støtteforening

Foreningen støtter Kunstbygningens aktiviteter.

Ved medlemskab får man

  • Indbydelse til Kunstbygningens udstillinger.
  • Årskort, der giver adgang til Kunstbygningens udstillinger.
  • Ved den årlige generalforsamling deltager medlemmer i lodtrækningen om kr. 3.000 til indkøb af værker i Kunstbygningen eller på Vrå-udstillingen.
  • Modtager Kunstmagasinet JANUS 4 gange årligt (værdi kr. 220)
  • Årskort modtages ved første besøg i Kunstbygningen.

Medlemskab koster

  • Enkeltmedlemskab: kr. 300 årligt (et årskort)
  • Parmedlemskab: kr. 400 årligt (to årskort)
  • Firmamedlemskab: kr. 500 årligt (fire årskort)
  • Indbetaling på konto 9070  1625639200 (husk navn på indbetaling)

Medlemskab tegnes ved henvendelse i Kunstbygningen, eller via Støtteforeningens tilmeldingsblanket der kan hentes her.