STØTTEFORENINGEN

Kunstbygningens Støtteforening

Foreningen støtter Kunstbygningens aktiviteter.

Ved medlemskab får man

 • Indbydelse til Kunstbygningens udstillinger.
 • Indbydelse til musik/foredrags-arrangementer i Kunstbygningen
 • Årskort, der giver adgang til Kunstbygningens udstillinger.
  (Modtages ved første besøg i Kunstbygningen)
 • Ved den årlige generalforsamling deltager medlemmer i lodtrækningen om kr. 3.000 til indkøb af værker i Kunstbygningen eller på Vrå-udstillingen.

Medlemskab koster

 • Enkeltmedlemskab: kr. 150 årligt (et årskort)
 • Parmedlemskab: kr. 250 årligt (to årskort)
 • Firmamedlemskab: kr. 400 årligt (fire årskort)
 • Indbetaling på konto 9070  1625639200 
  eller MobilePay 21 78 35 92 
  (husk navn på indbetaling)

Medlemskab tegnes ved henvendelse i Kunstbygningen, eller via Støtteforeningens tilmeldingsblanket der kan hentes her.