Tidligere arrangementer

2024

 


 

Vrå Koncerterne præsenterer i samarbejde med Vendsyssel Festival:

Vaughan Williams og Maurice Ravel

Tirsdag den 9. juli kl. 19.30

Entre: kr. 150  / kr. 50 for studerende

Glæd dig til en skøn aften i selskab med pianist Anita Beck Hyldgaard, bratschist Anna Dahl og tenor Jens Olav Heckmann, når de spiller musik af Vaughan Williams og Maurice Ravel.

“Songs of travel” sang og klavar og klaverværket “Le tombeaux de Couperin”, “Six folk songs” for bratsch og klaver og endelig “Four Hymns” for sang, klaver og bratsch.

Koncerten er arrangeret af Vrå Koncerterne i samarbejde med Vendsyssel Festival og støttet af Det Obelske Familiefond.

Dóra Harazsti udstiller på Ung Dansk Samtiskunst 24 også kendt som UDS24

 


 

Kunstbygningen i Vrå præsenterer:

(English version below)

ARTIST TALK MED BILLEDKUNSTNER JOACHIM FLEINERT

Lørdag den 8. juni kl. 14.00

Gratis adgang

Varighed: Ca. 60 min.

Vi glæder os til at invitere til artist talk med billedkunstner Joachim Fleinert, som er repræsenteret på Ung Dansk Samtidskunst 2024 med værket Danish Index of Tapestry X. I en samtale med leder af Kunstbygningen i Vrå Signe Højmark vil Joachim fortælle om værket og tankerne bag samt mere om sin kunstneriske praksis. I forlængelse af samtalen vil der være god tid spørgsmål.

Joachim Fleinert forsøger med Danish Index of Tapestry X at kortlægge et mere nuanceret billede af dansk identitet og Danmarkshistorie fra 1850 og frem til i dag. Værket skal ses som en hybrid og videreførelse af Dronningens Gobeliner i Riddersalen på Christiansborg Slot. De 17 gobeliner af Bjørn Nørgaard blev indviet i år 2000 og består af portrætter af den kongelige familie samt en skildring af centrale begivenheder og personligheder i dannelsen af danskernes historie.

Danish Index of Tapestry X består af ufortalte historier fra Danmarkshistorien, som ikke er afbildet i Dronningens Gobeliner fra perioden 1850 til 2000, og en viderefortælling frem til år 2020. De i alt 108 historier i værket berører emner som kolonialisme, human trafficking, sexisme, hyggeracisme, klimakrise, masseforbrug, arvehygiejne, fremmedfjendskhed og antisemitisme.

Rammen af værket fremstår som en hyldest til en række oversete betydningsfulde kvinder i moderne Danmarkshistorie. Set i lyset af feministiske bevægelser som #MeToo og Black Lives Matter står Danish Index of Tapestry X som en påmindelse om, at Danmarkshistorien og historieskrivningen hele tiden bør diskuteres og perspektiveres.

Om Joachim Fleinert

Billedkunstner Joachim Fleinert (f. 1984) er uddannet MA og MFA i fotografi fra London College of Communications og HDK-Valand og bor og arbejder til daglig i Jægersborg nord for København. Han har tidligere boet og arbejdet i Mexico og Rusland, hvilket har medvirket til hans orientering mod menneskerettigheder og social kritik – en orientering, der blandt andet kommer til udtryk i værket Danish Index of Tapestry X.

I sin kunstneriske praksis arbejder Joachim Fleinert typisk med fotobaserede værker og inddrager ofte fundne fotografier og arkivbilleder. Herigennem reflekterer Fleinert over fotografiet som medium og begreber som dansk historie og national identitet såvel som tabuer og kontroversielle emner.

Joachim Fleinerts CV rummer blandt andet udstillinger på steder som Pingyao International Photo Festival (CN), The Hasselblad Center (SE) og The Photographers’ Gallery (UK) og nu også Kunstbygningen i Vrå – Engelundsamlingen som en del af Ung Dansk Samtidskunst 2024.

 

ARTIST TALK WITH VISUAL ARTIST JOACHIM FLEINERT

Saturday, June 8th at 2:00 PM

Free admission

Duration: Approx. 60 minutes

We are pleased to invite you to an artist talk with visual artist Joachim Fleinert, who is represented at Ung Dansk Samtidskunst 2024 with the work Danish Index of Tapestry X. In a conversation with Signe Højmark, the director of Kunstbygningen I Vrå, Joachim will discuss the work and the ideas behind it, as well as share more about his artistic practice. Following the conversation, there will be ample time for questions.

With Danish Index of Tapestry X, Joachim Fleinert attempts to map a more nuanced picture of Danish identity and Danish history from 1850 to the present day. The work is to be seen as a hybrid and continuation of the Queen’s Tapestries in the Great Hall at Christiansborg Palace. The 17 tapestries by Bjørn Nørgaard were inaugurated in 2000 and consist of portraits of the royal family as well as a depiction of key events and personalities in the formation of Danish history.

Danish Index of Tapestry X consists of untold stories from Danish history, which are not depicted in the Queen’s Tapestries from the period 1850 to 2000, and a continuation up to the year 2020. The total of 108 stories in the work touch on subjects such as colonialism, human trafficking, sexism, cozy racism, climate crisis, mass consumption, hereditary hygiene, xenophobia, and antisemitism.

The framework of the work serves as a tribute to a number of overlooked significant women in modern Danish history. In the light of feminist movements such as #MeToo and Black Lives Matter, Danish Index of Tapestry X stands as a reminder that Danish history and historiography should constantly be discussed and contextualized.

 

About Joachim Fleinert

Visual artist Joachim Fleinert (b. 1984) holds an MA and MFA in photography from the London College of Communications and HDK-Valand, and currently resides and works in Jægersborg north of Copenhagen. He has previously lived and worked in Mexico and Russia, which has contributed to his focus on human rights and social critique – a focus reflected, among other places, in the work Danish Index of Tapestry X.

In his artistic practice, Joachim Fleinert typically works with photo-based pieces and often incorporates found photographs and archival images. Through this, Fleinert reflects on photography as a medium and concepts such as Danish history and national identity, as well as taboos and controversial subjects.

Joachim Fleinert’s CV includes exhibitions at venues such as the Pingyao International Photo Festival (CN), The Hasselblad Center (SE), and The Photographers’ Gallery (UK), and now also Kunstbygningen i Vrå – Engelundsamlingen as part of Ung Dansk Samtidskunst 2024.

 

Dóra Harazsti udstiller på Ung Dansk Samtiskunst 24 også kendt som UDS24

 


 

Kunstbygningen i Vrå på Naturmødet 2024

Oplev værket “FantaColaSprite” af Anne Mie Bak Andersen på Naturmødet 2024

Torsdag d. 23/5 – lørdag d. 25/5

Oplev Anne Mie Bak Andersens værk “FantaColaSprite” på Naturmødet 2024 i Hirtshals.

I værket fungerer drivhuset som en vitrine og et symbol for, hvordan vi med nogle typer plastik og vores overforbrug af den ligegyldige plastik er ved at dræbe den naturlige måde at lade planter gro på.

Beskueren drages af de luftfyldte og farvede puder, og med “FantaColaSprite” sætter Anne Mie Bak Andersen spørgsmålstegn ved alle de skjulte mekanismer i vores forbrugersamfund. 

Anne Mie Bak Andersen er uddannet fra Glasgow School of Art i Fine Art Photography med en First Class Honours Degree, og hun tog afgang fra Det Fynske Kunstakademi i 2022. 

 

Fotokredit: Anne Mie Bak Andersen 

 

 

Dóra Harazsti udstiller på Ung Dansk Samtiskunst 24 også kendt som UDS24

 


 

Kunstbygningen i Vrå præsenterer:

(English version below)

Hvem har brug for at lytte? – et performance-foredrag af Morten Poulsen

15. maj 2024

Foredraget starter kl. 14.00

Gratis adgang

Varighed: 90 min.

Find Facebook begivenheden her

// Hvordan lytter vi egentlig? Hvad og hvem lytter vi til? Hvordan føles det at blive lyttet til og hvordan føles det at blive hørt? // Dette performance-foredrag omhandler spørgsmål om lytning som en følsomhed, der kan aktiveres for at forstå og udvikle vores relation til hinanden og vores fælles verden. Fra at lytte til sig selv, til interpersonel og til en lytning sammen, der måske fører til, at vores stemmer aktiveres, hvordan kan lytning forstås i forhold til sociale forandringer?

Morten Poulsen arbejder i krydsfeltet mellem lydkunst, kunstnerisk forskning, socialt engagement og aktivisme. Gennem lyd, lytning og ofte med deltager-baserede processer undersøger han socio-politiske strukturer, især med fokus på køn, magtforhold og klima, og de måder, hvorpå de krydser hinanden. Mortens udgangspunkt er en forståelse af lytningen som en intersubjektiv og transformativ aktivitet, der har potentiale til at forme lytteren. Ved at skabe og pleje rum og situationer, hvor lytning kan finde sted, giver Morten lytteren mulighed for at blive bevidst om sin egen rolle i et udvidet lydlandskab. Morten Poulsen har turneret i bl.a. Europa, Australien, Hong Kong og Rusland med undervandskoncerten AquaSonic. Hans kunstneriske arbejde er vist ved udstillingen Ung Dansk Samtidskunst 2024 i Kunstbygningen i Vrå, på Kunsten i Aalborg, Kunsthal Aarhus, og Skjold Contemporary, SixtyEight Art Institute og c4 Projects i København. Mortens forskning er præsenteret på Seismograf (DK) og PARSE Biennal for Artistic Research i Göteborg (SE). Morten Poulsen er uddannet ved det Rytmiske Musikkonservatorium (2021) og International Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling (2022) i København. – www.morten-poulsen.dk

 

Who needs to listen? – a performance-lecture by Morten Poulsen

15th of May 2024

Lecture begins at afternoon, 2:00 p.m

Free entrance

Duration: 90 min.

// How do we listen? What and whom are we listening to? How does it feel to be listened to and how does it feel to be heard? // This performance-lecture deals with questions about listening as a sensitivity that can be activated in order to understand and develop our relation to each other and our shared world. From private listening to oneself, to interpersonal, and to a listening together that perhaps leads to our voices being activated, how might listening be understood in relation to social change?

 

Morten Poulsen works at the intersection between sound art, artistic research, social engagement and activism. Through sound, listening and often with participatory-based processes, he investigates socio-political structures, particularly focusing on gender, power relations and climate, and the ways in which they intersect. Mortens’ starting point is an understanding of listening as an intersubjective and transformative activity that has the potential to shape the listener. By creating and nurturing spaces and situations where listening can take place, he gives the listener the opportunity to become aware of their own role in an expanded soundscape. Morten Poulsen has toured in Europe, Australia, Hong Kong and Russia with the underwater concert AquaSonic. His artistic work is shown at the exhibition Ung Dansk Samtidskunst 2024 at Kunstbygningen in Vrå, at Kunsten Museum of Contemporary Art in Aalborg, Kunsthal Aarhus, and Skjold Contemporary, SixtyEight Art Institute and c4 Projects in Copenhagen. Morten’s research has been presented at Seismograf (DK) and PARSE Biennal for Artistic Research in Gothenburg (SE). Morten Poulsen is educated at the Rhythmic Music Conservatory (2021) and the International Center for Knowledge in the Arts (2022) in Copenhagen. – www.morten-poulsen.dk

 

Det vedhæftede foto krediteres til Michael Nørgaard.

 

Kom på en spændende omvisning i UDS24 efterfulgt af koncert med guitarist Carsten Pedersen

 

Omvisning efterfulgt af koncert:

Carsten Pedersen – Perlerækker for seks strenge

14. april.

Omvisning kl. 14.00 

Kom med på en spændende omvisning i udstillingen Ung Dansk Samtidskunst 24, og få et unikt indblik i hvad der rør sig på den unge danske kunstscene.

Læs mere om Ung Dansk Samtidskunst 2024 her

Koncert kl. 15.00

Oplev en af landets bedste guitarister spille en perlerække af stor klassisk guitarmusik, Tárrega, Scarlatti, Bach, M. Lopez-Quiroga m.fl.

Entré kr. 80

Dóra Harazsti udstiller på Ung Dansk Samtiskunst 24 også kendt som UDS24

 


Kunstbygningen i Vrå præsenterer:

Et tungt og langsomt menneske, Performance af Louis André Jørgensen

30. marts kl. 14.00

Gratis adgang

Varighed: 50 min.

En del af Ung Dansk Samtidskunst 2024

I Kunstbygningen i Vrå – Engelundsamlingen

 

Stenene er nok det i naturen som virker fjernest fra os mennesker. De føder hverken unger eller sætter blomster, men de har rejst langt for at blive dem, de er i dag. I performanceværket Et tungt og langsomt menneske er stenene centrum for en fortælling om sorgbearbejdelse og om at genkende sig selv i stenenes langsomme liv.

 

Værket fremføres som monolog henvendt til et du, som, til trods for sin død, er stadigt nærværende. Geologien bruges som metafor for at tale om sorg og køn: På den ene side sorgen over at miste en bror, som aldrig rigtig forsvinder men efterhånden etableres som en kerne – en sans for det tunge. Og på den anden side en identitet som transperson, som udvikles ganske langsomt, tektonisk. Stenene er trofaste kroppe, der ser ud som om de står stille, men de krystalliserer endnu. Det er en fortælling om tab – men også om at finde sin plads i historien. Om at være på vej, ganske langsomt, gennem sorgen og gennem landskabet, hen mod en dybere forståelse af sig selv, hvor stenene som sanselige holdepunkter giver adgang til at tænke over kropslige forandringsprocesser og tilhørsforhold. Stenene bruges både som medspillere på scenen og til at skabe motiver: Langsomme tektoniske bevægelser og kraftfulde vulkanske udbrud. Småsten som klirrer i hænderne som skatte. Store sten som tager sultent imod varme, når man holder om dem.

Værket fortæller om kæmpesten, hvortil der er knyttet sagn fra før-kristen tid. Disse sten har spillet en central rolle i bevarelsen af sagn om trolde, hekse og andre ”særlinge”, som ofte repræsenterer individer, der bryder med normer for køn, seksualitet og religion. Fx sagnet om Ivers Kirke, en stor rød granitsten som stod på standen ved Hirtshals, og var helligsted for en mand ved navn Iver. Eller fortællinger om hvordan stenene var levende væsener, som satte pris på offergaver af brød eller kage og som krævede respekt og regelmæssig pleje i form af årlige bemalinger eller vanding i deres huller, for at afværge ondt. For som Teolog Mads Lidegaard skriver: ”Endnu i min barndom belærte de gamle os om, at stenene var levende som alt andet, at de groede i jorden. Mange mente også, at de fik unger: Alle de små sten, der lå omkring de store.”

 

Denne gamle viden om stenenes og deres sagn er truet. Den glemmes i takt med at mange af stenene kløves til byggematerialer eller fjernes for at jorden kan dyrkes. Også stenenes betydning i naturen overses: De er med til at skabe vigtige levesteder for mosser, laver og insekter, som igen spiller en helt centrale rolle for biodiversiteten. Det lader altså til at være sandhed i sagnene: Hvis vi ikke respekterer stenene, vil det gå os ilde. På denne måde kommer værket ind på et andet aspekt af sorgen, nemlig sorgen over det tab af dybde, mening og mangfoldighed vi lider, når arter forsvinder, naturen strømlignes og lokale sagn og fortællinger glemmes.

 

Som et landskabsportræt i ord, musik og bevægelse opføres performancen mellem Svend Engelunds karakteristiske malerier af de nordjyske vidder. På denne måde opstår en samtale mellem to kunstnere på tværs af generationer og kunstneriske udtryk med en fælles kærlighed til landskabet og dets fortællinger.

 

Tekst, idé, iscenesættelse, performance, scenografi og kostume: Louis André Jørgensen

Komponist: Ragnhild May

Dramaturg: Storm Møller Madsen

Tak til: Filip Vest og Faun Vium

 

Værket er støttet af Statens Kunstfond.

Det vedhæftede foto krediteres til Louis André Jørgensen.

Læs mere om Ung Dansk Samtidskunst 2024 her

Entré kr. 80

I Snowflake Studio er alle velkommen til at slippe kreativiteten løs i hyggelige omgivelser

WORKSHOP: KÆMPE PAPIRBLOMSTER!

Lav dine egne farvestrålende papirblomster med Karina Krøjgaard

7. marts kl. 16.00 – 19.30

Blomster er som farvesmykker i et rum. Her kan du skabe oversized papirblomster som kan fungere som en dekoration med stor WOW effekt! Papirblomsterne er populære som aldrig før, både fordi de understøtter bæredygtig indretning og kan være den afgørende brik i at få et rum til at svinge!

På workshoppen lærer du både et nyt håndværk og en hobby, og du får blomster med hjem samme dag. Workshoppen varer 3,5 timer og der er kaffe/the/vand og snacks til rådighed. Du skal ikke medbringe andet end lysten til at skabe og lære nyt! Vi har alle materialer!

Bag workshoppen står Karina Krøjgaard Bøgvad, som har en baggrund som mediegrafiker. Karina er en kreativ iværksætter som både skaber blomster og workshops. Kunstbygningen i Vrå – Engelundsamlingen har inviteret hende ind i forbindelse med det nye vinter workshop område Snowflake Studio.

Pris: 350 kr.

KØB BILLET HER

Koncert i Kunstbygningen med kvintetten Pro Musica

Vrå Koncerterne præsenterer:

Pro Musica – Ikoniske kammermusikværker

3. marts kl. 19.30

Oplev ”Den amerikanske” strygekvartet af Antonin Dvorak og Klaverkvintet opus 34 af Johannes Brahms – kronen på mesterens kammermusikværker.
En aften med stor kammermusik i hænderne på topprofessionelle musikere – en koncert i samarbejde med Aalborg Symfoniorkester.

Entré kr. 100,- / kr. 50,- for studerende

Koncert i Kunstbygningen med kvintetten Pro Musica

 

LIVSBILLEDER – Unge skaber virkeligheden

2. marts kl. 14.00

Vi ser et behov for at unge i dag på en tryg måde selv sætter ord og billeder på deres virkelighed, både for at forstå sig selv, men også for at skabe relation til ældre generationer. Livsbilleder er et relations skabende projekt som åbner for forståelse og indsigt, og give de unge plads til at formulere sig ordløst, sensitivt, intuitivt, visuelt og auditivt. De unge bliver del af et regionalt fællesskab for fremtiden, med base i Vrå, hvor jernbanelinjen understøtter mødet i Kunstbygningen i Vrå.

Entré kr. 80,- / kr. 45,- for studerende

2023

I Snowflake Studio er alle velkommen til at slippe kreativiteten løs i hyggelige omgivelser

SNOWFLAKE STUDIO

Slip kreativiteten løs i de hyggeligste omgivelser!

26. November 2023 – 17. marts 2024

Kunstbygningen i Vrå – Engelundsamlingen åbner for første gang op for et mere stationært workshopområde under navnet ”Snowflake Studio”. Her indretter vi en af vores sale med arbejdsborde og loungemøbler, tæpper og lamper, så der skabes en hyggelig stemning henvendt til især større børn og unge, hvor man kan fordybe sig i forskellige kreative øvelser. Fra tid til anden lancerer vi workshops hvor man f.eks. kan skabe kæmpe blomster i papir, bygger skulpturer i forskellige materialer, eller kan opleve musikalske indslag.

I ”Snowflake Studio” udstiller vi også de to Nordjyske kunstnere Rebekka Borum med maleri og geometriske skulpturer, og Lisbeth Fast med vinterlandskaber og maleri.

I Snowflake Studio er alle fra 4. klassetrin og op, velkommen til at komme og arbejde kreativt, i det hyggelige og inspirerende miljø!

 

Tag med billedkunstner Laila Pallisgaard og yogalærer Maj-Britt Zielke til Kunstbygningen i Vrå og oplev udstillingen:<br />
FREMTIDENS RUM OG VÆREN

VEGA LANDSKAB

Fremtidens skolegård – udendørs læringsrum og lokalt samlingssted

Lørdag d. 18. November kl. 13.00 – 14.30

Kunstbygningen i Vrå inviterer til et møde med både tegnestuen Vega Landskab, Skørping Skole, og arkitektforeningen i Nordjylland. Med udgangspunkt i tegnestuen Vega Landskabs projekt til Skørping Skole, åbner vi en samtale for mulighederne for fremtidens bæredygtige skole,  udearealer, samt andre typer institutioner i Nordjylland. Der er tale om et åbent arrangement hvor både arkitektfaglige og vores almene publikum har adgang.

Arrangementet er del af den aktuelle udstilling Fremtidens Rum og Væren. Her sætter vi fokus på forskellige scenarier for en bæredygtig fremtid, både gennem kunst og arkitektur. På udstillingen møder man en række projekter, som på forskellig vis bearbejder begrebet bæredygtighed. Nogle projekter taler ind i social bæredygtighed mens andre projekter retter sig mere mod miljø og fremtidens produktion og materialer. Et af bidragene på udstillingen er Vega Landskabs udendørsarealer skabt i forbindelse med Skørping Skole og de tilliggende naturarealer.

Efter arrangementet vil der i Kunstbygningen foregå en performance ”Smertekataloget” som sætter fokus på lovet med kronisle smerter.

Pris: 55 kr. inkl. kaffe og knas
Det vil være muligt at inkludere en let frokost kl. 12-13 for 75,- mod forudbestilling senest 10. november til Signe Højmark på mail: sh@kunstbygningenvraa.dk

Tag med billedkunstner Laila Pallisgaard og yogalærer Maj-Britt Zielke til Kunstbygningen i Vrå og oplev udstillingen:<br />
FREMTIDENS RUM OG VÆREN

HÆNDT

Workshop med Inga Gerner Nielsen og Stisa Søgaard

Tirsdag d. 14. November kl. 16.00 – 19.00

Sammen med håndværks- og kulturhuset Uhrenholts Gård vil kunstnerne indgå i en sanselig undersøgelse og fælles samtale om kunstnerisk, historisk og håndværksmæssig materialeforståelse.
HÆNDT er både et involverende video-værk, performance og workshop. Videoværket guider med langsomme bevægelser sin beskuer ind i en sanselig undersøgelse af bydele i Nordjylland og deres historie. Nysgerrigheden på stedet pirres gennem spørgsmål som filmen igennem stilles af performere til objekter og materialer de tiltrækkes mod. Hvem har lagt mustenen? Hvor kommer dens mindste dele fra? Hvor er de nu på vej hen?  Tråde trækkes ud i den større fortælling om det nordjyske landskab og klima.  

Program:
16.30 – 17.45: Performance af Stisa Søgaard og Inga Gerner Nielsen, visning af videoværk og samtale modereret af Signe Højmark med perspektivering til FREMTIDENS RUM OG VÆREN.
18.00 – 19.00 : Sanselige interview ved kunstnerne med håndværkerne om deres måde at undersøge et materiale på.

Pris: Gratis
De som har lyst er velkommen til at spise sammen med os i Uhrendtholdts Gårds kantine. OBS: Tilmelding til spisning (gratis) til Signe Højmark, sh@kunstbygningenvraa.dk eller sms til 24620848 senest søndag d. 12. 

Tag med billedkunstner Laila Pallisgaard og yogalærer Maj-Britt Zielke til Kunstbygningen i Vrå og oplev udstillingen:<br />
FREMTIDENS RUM OG VÆREN

Tegning og yoga i Fremtidens Rum og Væren

Søndag d. 29. oktober kl. 11.00

Tag med billedkunstner Laila Pallisgaard og yogalærer Maj-Britt Zielke til Kunstbygningen i Vrå og oplev udstillingen: FREMTIDENS RUM OG VÆREN

Når vi tegner, er det med udgangspunkt i udstillingen – vi laver vores egne skitser og arbejder videre på dem ved tegnebordet.  
Vi begynder og slutter med 30 minutters yoga på stol, som er god til at hjælpe os med at være til stede i nuet. På den måde er sanserne skærpet, når du går i gang med tegningen.  
Både tegningen og yogaen er for alle – nybegynderen og den rutinerede – og vi har god tid. 
 
Prisen er inkl. materialer, entré, sandwich, kaffe/te med sødt.

Pris: 650 kr.
Billetsalg: Vendsyssel Fritid for Alle

I hele efterårsferien holder Kunstbygningen i Vrå – Engelundsamlingen åben workshop for børn!

Åben workshop i hele efterårsferien!

Lørdag d. 14. oktober – søndag d. 22. oktober
Mandag – fredag kl. 12 – 16. Lørdag & søndag kl. 10 – 16

Har du lyst til at der skal være en dyrepark i byen? Hvordan skal den se ud?
..Eller måske en restaurant for børn?
..Eller et tivoli med sjove legeredskaber og musik?

Kun fantasien sætter grænser!

I Kunstbygningen kan du komme og være med til at opbygge fremtidens Vrå i en stor model vi alle bygger med på! Du kan klippe og klistre, bygge huse eller steder som du kunne tænke dig skulle være en del af byen.

Pris: Voksne ifølge med børn 30,- kr. pr. person. Børn under 18 gratis.
Gratis the/kaffe og saftevand.

Kom til koncert med The Collective abroad. koncerten er arrangeret af Vrå Koncerterne

Vrå Koncerterne: The Collective Abroad

Onsdagdag d. 18. oktober kl. 19.30

The Collective Abroad spiller nutidig improviseret musik som stammer fra bandmedlemmers musikscener: Stockholm (SE), Berlin (DE), Vilnius (LT), Hamborg (DE) og Aalborg (DK).
Musikken
kombinerer groove fra moderne jazz med intim stemning af nordisk folkemusik og eksplosiv energi fra en blæsersektion i verdensklasse.
“…Playing brilliant concerts, filled with eclectic craftsmanship, unity across the European borders, and great tunes – new music of their own writing and old music from their native countries.”
– Michael Marino (Huset i Hasserisgade, Aalborg)

Pris: 100 kr / 35 kr. for studerende


Lørdag d. 2. september kl. 14.00
Fernisering af udstillingen FREMTIDENS RUM OG VÆREN.
Åbningstale ved Lauge Larsen, udvalgsformand for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling i Region Nordjylland

Pris: Fri entré

 


Onsdag d. 30. august kl. 19.00
Kunstbygningen er lukningstruet på grund af Hjørring Kommunes plan om at skære i driftstilskuddet.
Vrå Beboer- og Erhvervsforening indkalder derfor sammen med Kunstbygningen til borgermøde.

Pris: Fri entré
Læs mere her

 


Søndag d. 27. august kl. 14.00

Artisttalk med ReVærk, Rumgehør, Juul Carlsen Studio og Lars Juel Thiis, med fokus på arkitektur, efterfulgt af koncert med Emilie Ohrts m. band. Emilies sange er dansksprogede, og inspireret af både dansk folkmusik og amerikansk country.

Pris: 80,-
Adresse: Højskolevej 3A 9760 Vrå
Billetsalg: Billet købes ved ankomst.

 


Søndag d. 20. august kl. 15.00

Det bliver en helt særlig oplevelse, når Dora Haraszti tager publikum med rundt i årets Vrå-udstilling, ledsaget af musikalske improvisationer, på forskellige fløjter!

Pris: 80,-
Adresse: Højskolevej 3A 9760 Vrå
Billetsalg: Billet købes ved ankomst.

 


Søndag d. 13. august kl. 14.00

Artisttalk med Søren Elgaard, efterfulgt af koncert med de talentfulde elever fra MGK Nord.

Pris: 80,-
Adresse: Højskolevej 3A 9760 Vrå
Billetsalg: Billet købes ved ankomst.


Søndag d. 6. august kl. 14.00

Artisttalk med Bjarne Werner Sørensen, efterfulgt af koncert med den japanske storyteller, sanger og percussionist, Migiwa Takezawa.

Pris: 80,-
Adresse: Højskolevej 3A 9760 Vrå
Billetsalg: Billet købes ved ankomst.

 


Søndag d. 30. juli kl. 14.00

Artisttalk med Laila Westergaard og Karin Birgitte Lund

Pris: 80,-
Adresse: Højskolevej 3A 9760 Vr

 


Lørdag d. 29. juli kl. 14.00

Fernisering af årets Vrå-udstilling!
Åbningstale ved forfatter og kunsthistoriker
Lisbeth Smedegaard Andersen.

Pris: FRI ENTRE
Læs mere her

 


Tirsdag d. 25. juli kl. 19.30

Oplev Bachs cellosuite nr. 2 og nr. 3 spillet af Anker Sigfusson – en absolut specialist på området!

Pris: 150,-
Læs mere og køb billet her: Vendsyssel Festival

 


Søndag d. 23. juli kl. 13.00 – 16.30

Workshop hvor du selv skaber papirblomster midt i udstillingen FARVEAFFEKT, sammen med underviser Karina Krøjgaard

Pris: 250,-
Læs mere og køb billet her

 


Søndag d. 2. juli kl. 16.00 – 18.00

Gennem samtalen undersøger Inga Gerner Nielsen og Signe Højmark både deres samarbejde og hvordan den immersive performance kan fungere som udstillingsgreb.

Pris: Almindelig entré 
Læs mere her


Søndag d. 2. juli kl. 13.00 – 16.00

I weekenden 1 og 2. juli Inga Gerner Nielsen åbner Inga Gerner Nielsen THiS INSTiTUTE i Kunstbygningen.

Pris: Almindelig entré
Læs mere her


Lørdag d. 1. juli kl. 13.00 – 16.00

I weekenden 1 og 2. juli Inga Gerner Nielsen åbner Inga Gerner Nielsen THiS INSTiTUTE i Kunstbygningen.

Pris: Almindelig entré
Læs mere her


Søndag d. 11. juni kl. 14.00 – 15.00
Omvisning i udstillingen FARVEAFFEKT ved leder Signe Højmark, i samarbejde med Vendsyssel Fritid for Alle.

Pris: Almindelig entré
Billet: Billetsalg her

 


Lørdag d. 3. juni kl. 14.00
Fernisering af udstillingen FARVEAFFEKT med åbningstale ved Allis Helleland

Fri entré på dagen
Læs mere her

 


Onsdag d. 17. maj kl. 19.00 – 21.00
SJÆLDNE FUND OG PENGESEDLER!
Foredrag med Michael Vinter, ledende arkæolog ved VHM, om oldtidsfundene i Karin Birgitte Lunds værker.

Pris: 55 Kr.
Læs mere her


Torsdag d. 11. maj – lørdag d. 13. maj
Sammen med kunstner og medlem af Vrå-udstillingen Hartmut Stockter, gæster Kunstbygningen Naturmødet i Hirtshals!

Du finder os i Family-området.
Læs mere her

 


Søndag d. 16. april kl. 14.00 – 15.00
Omvisning i de aktuelle særudstillinger
Pris: Almindelig entré

 

 


Lørdag d. 1. april kl. 15.30
Koncert med Esben Toft og Filip Michalak
– Fra hjortejagt til hjertesuk!

Læs mere her

 


Lørdag d. 1. april kl. 14.00
Fernisering af ‘Fragmenter af tid’ og ‘Hartmut Stockter’

Læs mere her

 


Tirsdag d. 21. marts kl. 14.00
Seniorhøjskolen besøger Kunstbygningen i Vrå – Engelundsamlingen

Læs mere her

 


Torsdag d. 9. marts kl. 19.30
Vishesh Kalimero & Elisabeth Dichmann – Strygerkoncert fra fjerne verdenshjørner

Læs mere her

 


Torsdag d. 2. marts kl. 18.30
Omvisning i Kunstbygningen og foredrag om markante nordjyske kunstnere

Læs mere her

 


Søndag d. 22. januar kl. 19.30
Vrå Koncerterne præsenterer –
Et besøg i Wien, Mira Kvartetten

Læs mere her

 

2022


Lørdag d. 3. December kl. 14-15
Kalligrafiworkshop og performance med
Tomoki Morishita

Læs mere her

 


Lørdag d. 29. oktober kl. 15.00
Med liv og sjæl
Foredrag med forfatter og foredragsholder Charlotte Rørth

Læs mere her

 


Tirsdag d. 25. oktober kl. 14.00
Åbent hus
Kom og hør mere om, hvad det vil sige at være frivillig i Kunstbygningen i Vrå

Læs mere her

 


Søndag d. 16. oktober kl. 13.00
Performance om køn, normer og ligestilling
Performance kunstnere fra hele Norden

Læs mere her

 

Nordjysk Pigekor

Søndag d. 25. september kl. 14.00
Omvising i udstillingen ‘Mennesker – Krop og portræt’, med kunstner Marit Benthe Norheim.

Pris: alm. entré (voksne 60 kr.)

Nordjysk Pigekor

Søndag d. 18. september
kl. 14.00
Omvising i udstillingen ‘Mennesker – Krop og portræt’, med kurator og kunstner Søren Elgaard

Pris: alm. entré (voksne 60 kr.)

Nordjysk Pigekor

Torsdag d. 15. september
kl. 19.30
Nordjysk Pigekor.

En koncert med Nordjyllands førende pigekor.

Læs mere her 

Planlægning 2017-18

Søndag d. 28. august
kl. 14-15

Omvisning i VRÅ-UDSTILLINGEN v/ arkitekt Lars Thiis, efterfulgt af koncert med “De helt unge strygere”

Læs mere her


Søndag d. 21. august
kl. 14-16
Omvisning i VRÅ-UDSTILLINGEN v/ kunstner Claus Ørntoft, efterfulgt af koncert med Islandske singer-songwriter Arny Margret

Læs mere her

 

Planlægning 2017-18

Søndag d. 14. august
kl. 14-16
Omvisning i VRÅ-UDSTILLINGEN v/ kunstner Marit Benthe Norheim, efterfulgt af koncert med cellist Carl Høy Larsen

Læs mere her

 

Planlægning 2017-18

Søndag d. 7. august 
kl. 14-15
Omvisning i Vrå-udstillingen

Læs mere her

Planlægning 2017-18

Søndag d. 31. juli
kl. 14-15

Omvisning i VRÅ-UDSTILLINGEN v/ Karen Gabel Madsen

Entré 60 kr.

Læs mere her


Torsdag d. 21. juli
kl. 19.30
Steve Dummer og Yoko Ono

En koncert for musikelskere, både de nuværende og dem, der endnu ikke ved, at de er det!

Læs mere her

 

Planlægning 2017-18

Torsdag d. 7. juli
kl. 19.30
Singh & Goldsmith.

Jødisk og arabisk musik, egne kompositioner, danske sange og Balkan-musik!

Læs mere her

 


Lørdag d. 9. april kl. 14.00
Fernisering af Ung Dansk Samtidskunst ’22

 

Planlægning 2017-18

Søndag d. 13. februar  kl. 19.30
Nytårskoncert og bobler

Læs mere her

2021

OMVISNING

Planlægning 2017-18

10. oktober kl. 14
Omvisning i udstillingen Animals v/ Søren Elgaard

VRÅ-KONCERT

Planlægning 2017-18

OMVISNING OG VRÅ-KONCERT
Søndag d. 29 august
Kl. 14 og 16

Læs mere her 

VRÅ-KONCERT

Planlægning 2017-18

OMVISNING OG VRÅ-KONCERT
Søndag d. 22 august
Kl. 14 og 16

Læs mere her

OMVISNING

Planlægning 2017-18

OMVISNING 
Søndag d. 15 august
Kl. 14-15

 

VRÅ-KONCERT

Planlægning 2017-18

OMVISNING OG VRÅ-KONCERT
Søndag d. 8 august
Kl. 14 og 16

Læs mere her

OMVISNING

Planlægning 2017-18

OMVISNING 
Søndag d. 1 august
Kl. 14-15

 

VRÅ-KONCERT

Planlægning 2017-18

INVITATION TIL VRÅ-KONCERT
Mandag d. 5. juli
Kl. 19.30
m/ pianist Kristian Riisager

Læs mere her

 

VRÅ-KOCERT

Planlægning 2017-18

INVITATION TIL VRÅ-KONCERT
Onsdag d. 21. juli
Kl. 19.30
m/ Jysk Akademisk Kor Århus

Læs mere her

 

2019

NATURMØDET

Planlægning 2017-18

NATURMØDET, HIRTSHALS
23. – 25. maj 2020

Læs om arrangementet

TEMA AFTEN

Planlægning 2017-18

FOREDRAG / MAD / SANG
Onsdag den 9. oktober 2019
kl. 18.00 – 20.45

Læs om arrangementet

2018

TEMA AFTEN

Planlægning 2017-18

Omvisninger: søndagene
29. juli, 5., 12. og 19. august 2018
kl. 14.00

SALONAFTEN

Planlægning 2017-18

Tema: Murmaleri
Tirsdag den 7. august 2018
kl. 19.00
entré kr. 75
inkl. og et glas vin i pausen

KONCERT

Planlægning 2017-18

Vendsyssel Festival
Fredag den 6. juli 2018
kl. 19.30

TEMA AFTEN

Planlægning 2017-18

ØSTRIGSK AFTEN
MUSIK / MAD / VIN
Torsdag den 4. oktober 2018
kl. 18.00 – 22.00

Læs om arrangementet

2017

Koncert Trio

Koncert
Torsdag 6. april, kl. 19

Læs om koncerten


Vrå-aften

Temaaften / Vrå-aften
Torsdag 20. april, kl. 19

Læs om arrangementet


Planlægning 2017-18

ITALIENSK AFTEN
11. oktober kl. 18 – 22

Læs om arrangementet


2016


CARMINA
Koncert 21. maj kl.16.00

Læs om arrangementetHVOR GÅR GRÆNSEN?
Fredag den 28. oktober

Læs mere om arrangementetVrå-udstillingen 2016
Fernisering lørdag 30. juli kl. 14:00

Læs om udstillingenSalon / Landskabet og Kunsten
Onsdag 10. august kl. 19

Læs om Landskabet og KunstenAUSTRALSK KUNST
Onsdag den 26. oktober

Læs mere om aftenen


2015

Christina Capetillo / Kurt Tegtmeier / Lars Strandh

Capetillo/Tegtmeier/Strandh
Fernisering: lørdag 28. marts  kl. 14

Læs om udstillingen


Tema-aften / Salon-aften

Temaaften / Vrå-aften
Torsdag 16. april kl. 19

Omvisning / Mad / Musik


Det andet sted

Det andet sted
torsdag 23. april kl. 19

Læs om udstillingen


Christina Capetillo / Kurt Tegtmeier / Lars Strandh

Capetillo/Tegtmeier/Strandh
Søndag 26. april kl. 14-15

Læs om udstillingen


Realisme - NU

Realisme – NU
lørdag 6. juni kl. 14

Læs om udstillingen


Realisme - NU

Realisme – NU
Søndag 7. juni kl. 14-15

Læs om udstillingen


Realisme - NU

Salon / Søren Elgaards Realisme
Onsdag 10. juni kl. 19-21

Læs om Søren Elgaards Realisme


Vrå-udstillingen 2015

Vrå-udstillingen 2015
lørdag 1. august kl. 14

Læs om udstillingen


Debataften

Passion for kunsten
Onsdag 12. august kl. 19-21

Læs om udstillingen


Grafik

Grafik
lørdag 5. september kl. 14

Læs om udstillingen


Menneske

Menneske
torsdag 8. oktober kl. 19

Læs om udstillingen


Temaaften / Afrikansk Kunst

Temaaften / Afrikansk Kunst
Torsdag 29. oktober kl. 18–22

Musik / Dans / Mad / Vin /


Værker fra samlingen 2015

Værker fra samlingen 2015
lørdag 21 november kl. 14

Læs om udstillingen


Lars Bjerre – SOLO

Lars Bjerre – SOLO
lørdag 21. november kl. 14

Læs om udstillingen


Temaaften / Nordisk Kunst

Tema aften / Nordisk Kunst
Torsdag 12. november kl. 18–22

Musik / Mad / Øl


Salonaften / Elsebeth Gerner

Salon / Elsebeth Gerner
Mandag 23. november kl. 19

Læs mere om Salonaften


2014


TYSK
Kunst, Musik, Mad og Vin

Torsdag 6. marts 2014
kl. 18:00 – 21:30KULTURSALON
Morten Albæk

Fredag 30.maj 2014
kl. 17:00 – 18:00DEBATAFTEN
Vrå udstillingen

Onsdag 13.august 2014
kl. 18:00 – 21:30AMERIKANSK
Kunst, Musik, Mad og Vin

Torsdag 20. marts 2014
kl. 18:00 – 21:30OMVISNING
YDRE/INDRE og VANITAS

Søndag 29. juni 2014
kl. 14:00 – 15:00OMVISNING
Vrå udstillingen
Søndag 17. august 2014
kl. 14:00 – 15:00FRANSK
Kunst, Musik, Mad og Vin

Torsdag 3. april 2014
kl. 18:00 – 21:30OMVISNING
Vrå udstillingen

Søndag 3. august 2014
kl. 14:00 – 15:00OMVISNING
Vrå udstillingen
Søndag 24. august 2014
kl. 14:00 – 15:00OMVISNING
Fjeldvisioner og VANITAS

Søndag 11. maj 2014
kl. 14:00 – 15:00OMVISNING
Vrå udstillingen
Søndag 10. august 2014
kl. 14:00 – 15:00OMVISNING
Helga Exner – Erindringer
Søndag 21. september 2014
kl. 14:00 – 15:00