Kommende arrangementer 2024

Dóra Harazsti udstiller på Ung Dansk Samtiskunst 24 også kendt som UDS24

 


 

Kunstbygningen i Vrå præsenterer:

(English version below)

Hvem har brug for at lytte? – et performance-foredrag af Morten Poulsen

15. maj 2024

Foredraget starter kl. 14.00

Gratis adgang

Varighed: 90 min.

Find Facebook begivenheden her

// Hvordan lytter vi egentlig? Hvad og hvem lytter vi til? Hvordan føles det at blive lyttet til og hvordan føles det at blive hørt? // Dette performance-foredrag omhandler spørgsmål om lytning som en følsomhed, der kan aktiveres for at forstå og udvikle vores relation til hinanden og vores fælles verden. Fra at lytte til sig selv, til interpersonel og til en lytning sammen, der måske fører til, at vores stemmer aktiveres, hvordan kan lytning forstås i forhold til sociale forandringer?

Morten Poulsen arbejder i krydsfeltet mellem lydkunst, kunstnerisk forskning, socialt engagement og aktivisme. Gennem lyd, lytning og ofte med deltager-baserede processer undersøger han socio-politiske strukturer, især med fokus på køn, magtforhold og klima, og de måder, hvorpå de krydser hinanden. Mortens udgangspunkt er en forståelse af lytningen som en intersubjektiv og transformativ aktivitet, der har potentiale til at forme lytteren. Ved at skabe og pleje rum og situationer, hvor lytning kan finde sted, giver Morten lytteren mulighed for at blive bevidst om sin egen rolle i et udvidet lydlandskab. Morten Poulsen har turneret i bl.a. Europa, Australien, Hong Kong og Rusland med undervandskoncerten AquaSonic. Hans kunstneriske arbejde er vist ved udstillingen Ung Dansk Samtidskunst 2024 i Kunstbygningen i Vrå, på Kunsten i Aalborg, Kunsthal Aarhus, og Skjold Contemporary, SixtyEight Art Institute og c4 Projects i København. Mortens forskning er præsenteret på Seismograf (DK) og PARSE Biennal for Artistic Research i Göteborg (SE). Morten Poulsen er uddannet ved det Rytmiske Musikkonservatorium (2021) og International Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling (2022) i København. – www.morten-poulsen.dk

 

Who needs to listen? – a performance-lecture by Morten Poulsen

15th of May 2024

Lecture begins at afternoon, 2:00 p.m

Free entrance

Duration: 90 min.

// How do we listen? What and whom are we listening to? How does it feel to be listened to and how does it feel to be heard? // This performance-lecture deals with questions about listening as a sensitivity that can be activated in order to understand and develop our relation to each other and our shared world. From private listening to oneself, to interpersonal, and to a listening together that perhaps leads to our voices being activated, how might listening be understood in relation to social change?

 

Morten Poulsen works at the intersection between sound art, artistic research, social engagement and activism. Through sound, listening and often with participatory-based processes, he investigates socio-political structures, particularly focusing on gender, power relations and climate, and the ways in which they intersect. Mortens’ starting point is an understanding of listening as an intersubjective and transformative activity that has the potential to shape the listener. By creating and nurturing spaces and situations where listening can take place, he gives the listener the opportunity to become aware of their own role in an expanded soundscape. Morten Poulsen has toured in Europe, Australia, Hong Kong and Russia with the underwater concert AquaSonic. His artistic work is shown at the exhibition Ung Dansk Samtidskunst 2024 at Kunstbygningen in Vrå, at Kunsten Museum of Contemporary Art in Aalborg, Kunsthal Aarhus, and Skjold Contemporary, SixtyEight Art Institute and c4 Projects in Copenhagen. Morten’s research has been presented at Seismograf (DK) and PARSE Biennal for Artistic Research in Gothenburg (SE). Morten Poulsen is educated at the Rhythmic Music Conservatory (2021) and the International Center for Knowledge in the Arts (2022) in Copenhagen. – www.morten-poulsen.dk

 

Det vedhæftede foto krediteres til Michael Nørgaard.

 

KONCERTER / TEMAAFTENER / SALONARRANGEMENTER

I Kunstbygningen afholdes der flere gange årligt, koncerter med både rytmisk, klassisk og eksperimenterende musik!
Koncerter i Kunstbygningen i Vrå – Engelundsamlingen afholdes i samarbejde med Vrå Koncerterne

Endvidere afholdes der temaaftener og salonarrangementer, hvor forskellige emner levende diskuteres af inviterede kunstnere, forfattere m.m.

Temaaftenerne laves i samarbejde med kunstbygningens støtteforening: