Borgermøde: Orientering om risiko for lukning af i Kunstbygningen i Vrå- Engelundsamlingen

Kunstbygningen er nu lukningstruet på grund af Hjørring Kommunes plan om at spare 63 % af driftstilskuddet i de kommende budgetforhandlinger. Det betyder reelt lukning da der ikke længere vil være råd til folk der kan drive stedet, søge fonde og skabe udstillinger og arrangementer.
Det er farvel til Engelund, Vrå Udstillingen, og talrige udstillinger og arrangementer som i dag beriger området med kulturelt og kunstnerisk input.
Vrå Beboer- og Erhvervsforening indkalder derfor sammen med Kunstbygningen til et borgermøde: onsdag d. 30. august kl 19 i Kunstbygningen i Vrå – Engelundsamlingen. Her redegør vi for situationen og drøfter hvad der kan gøres for at redde Kunstbygningen.
Ingen tilmelding er nødvendig og alle er velkommen! Vi byder på kaffe og kage så langt det rækker!
På vegne af Vrå Beboer- og Erhvervsforening samt Kunstbygningen i Vrå – Engelundsamlingen
Dato og klokkeslæt

Onsdag d. 30. august kl. 16.30

Adresse

Højskolevej 3A
9760 Vrå

Pris

Gratis entré

Arrangeret i samarbejde med

Vrå Beboer- og Erhvervsforening